Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2009

sweetsound
9921 5a4e 500
Haah! Dzieki pewnej osobie mam faze na takie zdjęcia :P
sweetsound

Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku.

                                                              — Janusz Leon Wiśniewski

Reposted byneurotic neurotic
Sponsored post
feedback2020-admin

October 18 2009

sweetsound

Tede - "Suchy konar"

Ta piosenka mimo, ze jest wulgarna, ale jest cholernie prawdziwa ...
sweetsound
I'm a bitch!

October 17 2009

sweetsound
Jak jeden, półgodzinny spacer może diametralnie zmienić Twoje podejście do tego co się dzieje ... Wspólne uśmiechy, wspólne wygłupy i wspólne ... narzekania :) Jak nie na pogode, to na cokolwiek innego. Mogłabym tak chodzic bez celu z Nim codziennie, bylby mieć pewność, ze to kiedyś nie pryśnie ... 
Reposted byodnalezcdroge odnalezcdroge
sweetsound
0024 5d90
sweetsound
sweetsound
sweetsound

Liczyłam, że ta noc będzie dla mnie przełomowa, ale na pewno nie w ten sposób i nie z tą osobą ... Czuję się fatalnie, mam mega kaca moralnego i najchętniej cofnełabym czas ... Ale niestety ... Nikt tego nie potrafi.

Nienawidze się za to co zrobiłam ...

October 15 2009

sweetsound
Play fullscreen
Filmik który zmontowałam pod wplyem mojego ulubionego serialu i piosenki, która wiela dla mnie znaczy :)
sweetsound

Sasha Strunin - "Uciekaj moje srce"

Piosenka, w której się zakochałam ... 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...