Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2010

sweetsound
Kiedy wszystko cię przeraża, potrzebujesz marzeń nawet bardziej niż jedzenia.
— Silvana De Mari
Reposted frometa eta viamojito mojito
sweetsound
3484 7f30
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa viamojito mojito
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
sweetsound
6975 468c 500
Ta scena mówi wszystko ...
sweetsound
Bo szczęście to przelotny gość
Szczęście to piórko na dłoni
Co zjawia się, gdy samo chce
I gdy się za nim nie goni
— Anna Maria Jopek

October 28 2009

sweetsound
Przestańcie nazywać błędem to, co jest przeciwieństwem waszej prawdy, a prawdą to, co jest przeciwieństwem błędu.

— Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
sweetsound
Za bardzo się boję działać i szukam czegoś w stylu magicznego rozwiązania, które jest nierealistyczne.
— Vicky Cristina Barcelona

October 27 2009

sweetsound
6041 5eed
Reposted fromiloveyou iloveyou viagwiazdeczka gwiazdeczka
sweetsound
W każdym z Nas jest iskierka miłości, tylko, że musi ktoś w Nas rozpalić ogień, który albo spali nasze serce albo je ogrzeje i uratuje przed zamarznięciem ....
sweetsound
0005 2021 500
sweetsound
Wydaje się człowiekowi, że go nic nie ruszy. Że się tak dobrze zabezpieczył. A to i tak ukłuje i boli. Siedzi gdzieś tak głęboko i nie można się tego pozbyć.
— Ula Cieplak
sweetsound
Skąd tu widziec, jak mogłoby zakończyc się coś, co nie miało początku , co ukazało się od środka i znikło bez określonego kształtu, rozpływając się na skraju innej mgły?


Reposted fromkeep-calm keep-calm
sweetsound
czekać aż samo przyjdzie znaczy być otwartym na znaki. a ja? ja jestem już tak otwarta, że zagubiłam się w tej przestrzeni.
— http://zielony_deszcz.ownlog.com
sweetsound
Chciałabym do Ciebie przyjść. Tak na całe życie. Mogę ... ?
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
sweetsound
Na pytanie: "Co się dzieje z twoim życiem?" chciałoby się odpowiedzieć: "Nie wiem, ja tu tylko sprzątam". Z akcentem na 'tylko', w domyśle 'ciągle'.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
sweetsound
... bo najbardziej w życiu, zaraz po samotności, boję się żałowania tego czego nie zrobiłam.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
sweetsound
Zawsze jednak zakochiwała się w niewłaściwych facetach, którzy pod wieloma względami stanowili jej przeciwieństwo.
— z sieci.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
sweetsound
Bo wiesz to nie jest tak, że ja nie chcę, po prostu nie mogę, nie umiem, boję się, obawiam i wszystkie inne emocje razem wzięte.
— (?)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
sweetsound
sweetsound
sweetsound
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...